ОДАМ АНАТОМИЯСИ ВА ФИЗИОЛОГИЯСИ КИТОБИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Суяк хужайраси-остеоцитлар оstеоп-суяк, sytis-хужайра куп киррали шаклда булиб. Diafragmada pay va muskul qismlar farqlanadi. У Бухоро шахри якинидаги Афшона кишлогида тугилган. Дадаев Пластик анатомия Б. Европа мамлакатлари асрларда Т. Хозирги даврда организимнинг ягона система эканлиги, унинг ташки мухит билан чамбарчас богликлигини, органларнинг шакли билаи функцияси бир бирига бевосита алокадор эканиии тадкик килади. Абдуллаев Маънавият асослари М.

Добавил: Kekasa
Размер: 26.84 Mb
Скачали: 35246
Формат: ZIP архив

Унинг олдини олиш ва бартараф этиш Абдигаффор Гадаев. Махаров Ахборот тизимлари ва технологиялари С.

Европа мамлакатлари асрларда Т. Машарипов Тиббиёт психологияси З. Прогрессия ва лимитлар Ж. Запрещено копирование, тиражирование книг, контента расположенного на данном сервисе в коммерческих целях. Саидов Эпидемиология ва тиббий паразитология Й. Фонетика, графика, орфоэпия, орфография С.

Odam Anatomiyasi скачать с 3gp mp4 mp3 flv

Жанры и категории Художественная литература. Совершенствование механизмов социальной адаптации детей групп социального и правового риска. Буларда аморфли маълум тузилишга эга булмаган моддалар, коллагеи ва эластик толалар булади. Гиппократ эрамиздан аввалги йиллар узигача булган медицина сохасидаги маълумотларни туплаган, узок кузатиш ва текширишлари асосида 72 та асар ёзган.

  СТЕНЛИ УОЛПЕРТ ИНДИЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Галин суяклар классификациясини, бойлам ва мускулларни урганиб, уларнинг нерв системасига алокадорлигини урганади. Пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите на сайт Регистрация Вход. Халилов Умумий кутубхонашунослик О.

Навигация по записям

Комедии, Юмор и Сатира. Электр ва магнетизм С. Электротехника ва электроника асослари А. Кон ва лимфа тукималари-организмни химоя килиш, озиклантириш вазифасини бажаради.

Асосий меню

Ядро цитоплазмадан ядро пардаси билан ажратиб туради. Имомназаров Маданият социологияси М. Нерв тукима-Нерв асаб тукима нейрон пенгоп-грекча нерв ва ёрдамчи элемснт-нейроглия ёки глия glia-елим дан ташкил топган булиб, организмга ташки мухитдан ва организмнинг узидаги органлар ички мухит дан келадиган таъсиротлар ва сезгиларни утказиш вазифасини бажаради.

Исмадияров Коррекцион педагогика ва анатомяси В. Механика, молекуляр физика О. Носиров Махсус босиш жараёни технологияси асослари У. Ядро турининг ораликларида турли хажмдаги заррачалар булиб, ядро буялганида тиник куринганидан хроматин доналари дсб аталади.

Мусаев Термодинамика ва статистик физика А. Акбарова Спорт психологияси Й. Купить Чтобы оформить заказ, Вы должны быть авторизованы. Нейрон бир канча киска усиклар-дендрит dendron-грекча дарахт ва битта узун усик-аксон ёки нейритга эга булган нерв хужайрасидан хамда нерв учларидан иборат.

  НЕРУШ ЛОГИСТИКА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Копловчи эпителийлар шароитга мослашиб узгаради.

«Одам анатомияси, физиалогияси ва антропология» китоби, Д.А. Маматкулов

Ziyayeva Deutsch II A. Old guruh yonbosh-bel muskuli sonni bukadi va tashqariga buradi. Шарипова Давлат муассасалари тарихи Н. Полимерлар химиясидан практикум М.

Author: admin